Euroblok

Proizvod na koji smo najviše ponosni je euro blok, koji se pravi od lamela. Prilikom isjecanja lamela greške na drvenim elementima se laserski očitavaju pomoću inspektora grešaka.

Struktura euro bloka, koja se dobije kombinovanim spajanjem radijalne i poluradijalne strukture drveta, daje prozorima i vratima stabilnost i otpornost na deformacije i raspukline.

Rezana i sušena građa

Rezanu građu proizvodimo od sirovine jele, smrče i bora sa prostora zapadnih dijelova Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koje imaju tradiciju visokog kvaliteta.

Društveno smo odgovorna kompanija koja se odgovorno ponaša prema okolini u kojoj posluje.

Kontakt