Proizvodi i usluge

Kontakt

 • Abis d.o.o.
  Maslovare bb
  78223 Maslovare
  Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
  +387 51 760 011
  Email: info@abisrs.biz

PROREZ, PREVOZ I SUŠENJE OBLOVINE I REZANE GRAĐE

Pored vlastitih proizvoda, vršimo i kvalitetne usluge iz sljedećih oblasti:

 • Proreza oblovine
 • Sušenja rezane građe
 • Prevoza oblovine i rezane građe