O nama

Home > O nama

Kontakt

  • Abis d.o.o.

Maslovare bb
78223 Maslovare
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
+387 51 760 011
Email: info@abisrs.biz

O nama

Abis je prva pilana iz koje je tokom 1991. godine krenuo razvoj današnje Fagus grupe. Nastavljajući porodičnu tradiciju obrade drveta u korporativnom obliku, Abis ima veliki značaj u okviru Fagus grupe. Prva i osnovna djelatnost tadašnjeg Fagusa ogledala se u eksploataciji i preradi jelove i smrčine oblovine te plasmanu rezane građe na domaće i zapadnoevropsko tržište. Rast i razvoj Fagusa ogledao se u permanentnom razvoju ljudskih potencijala, tehnološke opremljenosti, proizvodnih kapaciteta i povećanju društvene odgovornosti.

Pilana u Maslovarama svoje poslovanje i rad nakon diferenciranja i osamostaljivanja poslovnih jedinica Fagusa krajem 2007. godine nastavlja kao društvo sa ograničenom djelatnošću. Time je nastao Abis članica Fagus grupe. Od samo nekoliko radnika i skromnom tehnologijom sa kojom je pilana krenula u rad, danas se Abis ponosi sa oko 30 zaposlenih, savremenom tehnološkom opremljenošću i velikim kapacitetom proreza drveta.

Abis najvećim dijelom radi za poznate kupce, dugogodišnje poslovne saradnike, sa većim učešćem inostranih kupca iz Austrije, Njemačke i Italije i manjim učešćem domaćih kupaca sa prostora Bosne i Hercegovine. Takođe, posjeduje važeći FSC™ (FSC-C109944) certifikat.

Abis je dio Fagus grupe

Kompanija je osnovana odlukom braće Malijević u julu 1991. godine u Kotor Varošu, sa željom da se nastavi tradicija obrade drveta koju su započeli otac i djed dvadesetih godina dvadesetog vijeka. Od male pilane sa nekoliko zaposlenih, Fagus je tokom 25 godina postojanja osnovao 8 firmi članica Fagus grupe sa preko 400 zaposlenih.

Fagus grupa je danas privredni gigant, nosilac razvoja regije i jedan od najvećih proizvođača u drvoprerađivačkom sektoru u Bosni i Hercegovini. Tokom godina rasta i razvoja naša velika podrška i pokretačka snaga bili su upravo naši kupci, potrošači i poslovni partneri, čije povjerenje pravdamo visokim kvalitetom i pristupačnim cijenama.

ORGANIZACIJA

Abis organizacija

ABIS je organizovan u manje organizacione cjeline saglasno poslovima koje obavljaju:

  • Uprava (menadžersko-administrativni poslovi);
  • OJ pilana Maslovare (prorez oblovine) sa sušarama (kapaciteta 150m3 turnus)
  • OJ proizvodnja eurobloka Banja Luka
  • Stovarište rezane građe Banja Luka
  • Špedicija Maslovare