Proizvodi i usluge

Home > Usluge

Kontakt

  • Abis d.o.o.

Maslovare bb
78223 Maslovare
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
+387 51 760 011
Email: info@abisrs.biz

Usluge

PROREZ, PREVOZ I SUŠENJE OBLOVINE I REZANE GRAĐE

Pored vlastitih proizvoda, vršimo i kvalitetne usluge iz sljedećih oblasti:

  • Proreza oblovine
  • Sušenja rezane građe
  • Prevoza oblovine i rezane građe